NOT ANOTHER PINK FLAMINGO

DNA AUSTRALIA MAGAZINE / APRIL 2018

MODEL: CHRISTOS ARTEMIOU

LOCATION: NICOSIA / CYPRUS